Steekproef
Omdat de APK een wettelijk verplichte keuring is wordt er door de overheid controle gehouden op de uitvoering ervan. Deze controle gebeurd door keurmeesters in dienst van de overheid. Deze controleurs controleren steekproefsgewijs de officiƫle keurstations. Deze controle keuring wordt om deze reden steekproef genoemd. In de praktijk werkt een steekproef als volgt: Nadat uw auto door de APK-keurmeester is gekeurd, meldt hij de auto via de computer af bij de overheidsinstanties. Tijdens deze afmelding wordt bepaald of er een steekproef plaatsvindt. Wanneer er een steekproef plaatsvindt, verschijnt dit bericht bij de APK-keurmeester enkele ogenblikken na het afmelden op zijn computerscherm. De APK-keurmeester is dan verplicht de auto te laten staan tot de controleur arriveert om de auto nogmaals te keuren.

Contact     Route     Leveringsvoorwaarden