Wat is APK?
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de door de Nederlandse wet verplichte keuring. Afhankelijk van de leeftijd en het type van uw auto dient deze periodiek plaats te vinden. Nieuwgekochte benzinewagens moeten hun eerste APK na 4 jaar laten doen. Vervolgens 2 maal om de 2 jaar en daarna elk jaar (4-2-2-1). Bij nieuwgekochte dieselwagens dient de eerste APK na 3 jaar gedaan te worden, daarna jaarlijks (3-1-1). Kroonband is een door de RDW erkend  APK-keuringsstation. Wanneer uw voertuig goedgekeurd is, wordt uw auto bij het RDW (Rijksdienstwegverkeer) afgemeld. Als bewijs van keuring krijgt u het keuringsformulier.

Contact     Route     Leveringsvoorwaarden